Příční 129/22, 602 00 Brno

+420 731 733 743

Zásady ochrany osobních údajů

 

Proč moje údaje shromažďujete?

Osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu případně uzavřeme. Dále také z jiných oprávněných důvodů, jimiž jsou důvody marketingové, abychom se na Vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně Vás informovat o nově poskytovaných službách. Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

 

Jak moje údaje shromažďujete?

Osobní údaje získáváme přímo od vás v souvislosti se zasláním dotazu, stránek Facebooku, chatu a dále prostřednictvím souborů cookies a signálu sledování, pokud si procházíte náš web. Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

 

Jaké údaje shromažďujete?

Shromažďujeme jednak osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat (příkladem je vaše jméno, adresa, IP adresa, telefon nebo e-mailová adresa), jednak některé neosobní údaje (např. značku vašeho zařízení, jazyk a nastavení vašeho prohlížeče). Více informací naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů je NATIEL Angel s.r.o., IČ: 04506049, se sídlem Příční 129/22, Brno, která je zároveň provozovatelem internetových stránek www.Darkcat.cz. Společnost, nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které uživatelé serveru prostřednictvím dotazů a případného uzavření kupní smlouvy sami dobrovolně neposkytnou, vyjma údajů, které získá prostřednictvím souborů cookies a signálů sledování, pokud si potenciální zákazník prochází webové stránky.

 

Proč moje údaje shromažďujete?

Všechny osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplňování našich kontaktních formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zbylé údaje shromažďujeme z marketingových důvodů za účelem cílené nabídky našich produktů a služeb, popř. pro statistické účely na návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje potřebujeme, abychom se na vás mohli znovu obrátit s novými nabídkami, akcemi, případně vás informovat o nově nabízených produktech či poskytovaných službách. Takovéto zpracování je zákonné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V této souvislosti vás upozorňujeme, že máte také právo vznést námitku proti zpracování údajů, které byly zpracovány z titulu oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679.

 

Jak moje údaje shromažďujete?

Údaje shromažďujeme, pouze pokud nám je sami poskytnete vyplněním objednávkových či jiných formulářů, popř. nám je předáte od třetích stran, které formuláře vyplňují automaticky (např. přihlašování přes Facebook, přihlašování přes Google účet a podobně). Jedná se o údaje, které potřebujeme nutně pro uzavření a plnění kupní smlouvy, popř. pro případné spory, které mohou z kupní smlouvy vyplynout.

Další kategorii údajů, které využíváme pro marketingové účely, získáváme na základě souborů cookies, služby Google Analytics či jiných signálů sledování v okamžiku, kdy se nacházíte na našem webu.

Ve všech případech dochází k automatickému zpracování osobních údajů. V jednotlivých případech (kontakt konkrétního zákazníka kvůli specifikaci zboží, řešení reklamace) můžeme vaše osobní údaj zpracovat i manuálně. V souvislosti s využíváním služeb Google Analytics (pro statistické účely návštěvnosti webu) a při ukládání souborů typu cookies dochází vždy k automatickému zpracování osobních údajů.

Ochraně osobních údajů, které od vás (až už jako od klientů či návštěvníků stránek) získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup, a které se nachází v zabezpečených prostorách.

 

Co jsou soubory cookies a používáte je?

Při návštěvě našich webových stránek se vám může zobrazit oznámení o tom, jak a proč používáme určité soubory cookies, a nabídneme vám možnost používání určitého souboru cookies přijmout.

Ve chvíli, kdy tuto možnost přijmete, může se do vašeho zařízení uložit malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako „soubory cookies“ a o „anonymní identifikátory“, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookies.

Soubory cookies se používají ke zvýšení produktivity webových stránek a produktů, k přizpůsobení inzerce na míru vašim zájmům a povolení určitých funkcí webových stránek nebo produktů.

Jak soubory cookies fungují?

Obecně bývají využívány různé typy souborů cookies, které slouží k různým účelům. Nejčastěji bývají využívány tyto typy:

Analytické soubory cookies

Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací způsobu používání webových stránek. Tyto informace využíváme při vylepšování našich stránek a při monitorování jejich fungování. Soubory cookies anonymně shromažďují informace o vaší činnosti na webové stránce, a o tom, odkud jste na naši webovou stránku přišli, a o stránkách, které jste navštívili.

Technické soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro správné fungování některých oblastí webových stránek, například pro fungování elektronického obchodu, nabízení produktů atp. Do této kategorie patří relační i trvalé soubory cookies. Bez těchto souborů cookies by naše webové stránky nefungovaly správně, případně vůbec. Proto se tyto soubory cookies používají vždy, bez ohledu na uživatelské předvolby.

Soubory cookies pro sledování třetích stran

Tyto soubory cookies slouží ke shromažďování informací o tom, jak využíváte naše webové stránky, jaká klíčová slova vás na naše stránky přivedla a které webové stránky jste navštívili, a rovněž o způsobu, jakým jste se na naše stránky dostali.

Soubory cookies pro začlenění funkcí třetích stran

Tyto soubory cookies umožňují do webové stránky začlenit funkce třetích stran, jako jsou formuláře pro odezvu návštěvníků nebo ikony sociálních sítí, které návštěvníkům umožňují sdílet obsah.

 

Jaké údaje, pomocí kterých by mě bylo možné identifikovat, shromažďujete?

Stejně jako v případě řady dalších společností i my shromažďujeme některé osobní údaje, pomocí kterých vás můžeme identifikovat. Jedná se o vaše jméno a příjmení, adresu dodání, popř. jinou kontaktní adresu či adresu vašeho trvalého pobytu, kontaktní údaje, tj. e-mailovou adresu a telefonní číslo, IP adresu, vaše platební údaje, soubory cookies a síťové identifikátory. Tyto osobní údaje shromažďujeme, pouze když nám je sami poskytnete. Shromažďujeme je, pokud nás kontaktujete se svým zájmem o námi nabízené zboží nebo při uzavření smlouvy – zpravidla automatizovaně tak, že vyplníte kontaktní formulář na našem webu.

Sdílíte mé údaje třetím stranám?

Vaše osobní údaje jsou sdíleny našim externím zpracovatelům, se kterými máme řádně uzavřenou platnou právní smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se o externího účetního, poskytovatele hostingu pro e-shop, externího programátora atd. Vyžadujeme od nich, aby s těmito informacemi nakládali diskrétně, měli je řádně zabezpečeny, a aby je nepoužívali k jiným účelům.

 

Jaká mám práva v souvislosti se svými údaji?

Máte právo požádat, abychom vám sdělili, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jakým způsobem a také s kým je sdílíme.

Můžete kdykoli požádat o přístup ke svým osobním údajům, dále žádat abychom vaše osobní údaje aktualizovali, opravili či vymazali (za předpokladu, že to nebude mít vliv na plnění smlouvy).

Pokud nepožádáte o odstranění vašich údajů, můžeme je uchovávat po dobu, která je nutná pro splnění smlouvy a pak dále do doby, po kterou by z našeho smluvní vztahu mohly plynout právní spory. Co se týče údajů uchovávaných pro marketingové účely, ty mohou být uchovávány po dobu, po kterou vám mohou být nabídnuty služby.

Pokud již nebudete mít zájem o naše e-mailové zpravodaje, obchodní nabídky, bulletiny a další informace, můžete jejich odběr kdykoli odhlásit v příslušném e-mailu.

Máte také možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jak se s vámi mohu spojit?

Máte-li k těmto zásadám nebo výše uvedeným informacím jakékoli otázky, kontaktujte nás prosím nejlépe na e-mailové adrese: info@darkcat.czMůžete nás kontaktovat také na poštovní adrese sídla: NATIEL Angel s.r.o. IČ: 04506049, se sídlem Příční 129/22, Brno.

Aktuální informace

Máme zavřeno!

 • 20:03 - Pro dnešek se uzavírají kabinky, budeme se na Vás těšit zitra od 10h za akčních 199Kč! 2024-03-02
 • 19:41 - V kabinkách zůstal cockring spolu se dvěma kondomy. Je možné je vyzvednout u obsluhy 2024-03-02
 • 19:37 - Prázdné kabinky... 2024-03-02
 • 19:36 - TV paní Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 19:25 - 1 borec a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 19:15 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 19:06 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 18:59 - 4 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 18:51 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 18:31 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 18:17 - 1 borec a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 18:11 - TV Soňa v kabinkách...kdo se přidá? :) 2024-03-02
 • 17:42 - 1 borec a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 17:19 - TV Soňa v kabinkách...kdo se přidá? :) 2024-03-02
 • 16:49 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 16:47 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 15:29 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 15:29 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 15:06 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 12:57 - Máte chuť se převléct do dámského ale nevíte kde to provést? Stavte se a půjčíme Vám některé z mnoha šatiček, které by vám mohly slušet... k dispozici i podpatky :) 2024-03-02
 • 12:19 - 1 borec a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 12:16 - 2 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 11:58 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 11:33 - 4 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 11:06 - 3 borci a TV Soňa v kabinkách... 2024-03-02
 • 10:54 - 3 borci v kabinkách... 2024-03-02
 • 10:32 - 3 borci v kabinkách... 2024-03-02
 • 10:26 - 2 borci v kabinkách... 2024-03-02
 • 10:25 - Kabinky otevřeny, do 12_00 za 199,-, tak šupem sem.. 2024-03-02
 • 13:49 - Na prodejně máme erekční kroužky, tak se přijďte kouknout a třeba je i vyzkoušet v našich kabinkách... 2024-03-01
 • 11:22 - V prodeji lubrikační gely na vodní i silikonové bázi pro vaše dokonalé spojení... 2024-03-01
 • 10:31 - Máte chuť se převléci do dámského a nevíte kde to provést? Máme tady na půjčení pár šatiček, které by vám možná slušely... 2024-03-01
 • 17:44 - Jste milovníci BDSM praktik nebo si přejete vyzkoušet něco nového? A co takhle omrknout naši mučírnu? 2024-02-29
 • 16:32 - Stavte se cestou z práce k nám odreagovat..... 2024-02-29
 • 12:54 - Naskladněny POPPERS, malé i velké balení, různé druhy, stačí si vybrat! 2024-02-29
 • 11:36 - Vibrátory, dilda, erekční kroužky i bičíky. Poppers, roubíky i korzety. U nás v sexshopu si přijdete na své... 2024-02-29
 • 12:31 - V prodeji lubrikační gely na vodní i silikonové bázi pro vaše dokonalé spojení... 2024-02-22
 • 12:31 - ZÁKAZ KOUŘENÍ, porušení tohoto pravidla může vést k vykázání z podniku! 2024-02-15
 • 11:50 - Vibrátory, dilda, erekční kroužky i bičíky. Poppers, roubíky i korzety. U nás v sexshopu si přijdete na své... 2024-02-10
 • 17:48 - KOŽENÉ ZBOŽÍ skladem! Pouta, obojky, bičíky, důtky a další... velký výběr! 2024-02-09
 • 14:15 - Naskladněny POPPERS, malé i velké balení, různé druhy, stačí si vybrat! 2024-02-09
 • 13:46 - Na prodejně máme pouta, masky, erekční kroužky, harnessy a mnohem víc! 2024-02-01
 • 17:13 - Přijďte si k nám užít parádní sling koženou houpačku, která je k dispozici v kabinkách, velkém i v malém azylu... 2024-01-31
 • 11:26 - V prodeji tabletky na podporu erekce, poppers různé druhy a velikosti, kroužky na penis, lubrikační gely a mnoho dalšího zboží. 2024-01-12
 • 18:53 - Umělá prsa, pánské kalhotky s imitací podvazků, korzety, leginy, anální šperky a jiné potřeby nejen pro TV ženy... 2024-01-11

Zobrazit další

 

 

             

   

 

Zásady ochrany osobních údajů
Dark cat chat